top of page

งานพากย์เสียง

Athena Movie Poster.jpg
netflix-logo.png

กำลังสตรีมเลย

You Cannot Hide - Movie Poster.jpg

ตอนที่ 4 - หลักฐานของอาชญากรรม - เบียทริซภรรยานักการเมือง

ตอนที่ 3 - รอยสัก - เบียทริซ สู้กับ  สามี

ตอนที่ 10 - เผชิญหน้า - นักข่าว

ตอนที่ 7 - ผู้ต้องสงสัยรายใหม่ - ผู้หญิงร้องไห้

ตอนที่ 5 - ตกอยู่ในอันตราย - เลขาทางโทรศัพท์

bottom of page